Babyliss pro
Главная
2 930 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
3 432 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Цифровой дисплей:
 • Да
 • Нет
 • -
Модель:
3 108 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
3 560 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Цифровой дисплей:
 • Да
 • Нет
 • -
Модель:
3 208 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
4 528 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Цифровой дисплей:
 • Да
 • Нет
 • -
Модель:
4 695 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Цифровой дисплей:
 • Да
 • Нет
 • -
3 688 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Цифровой дисплей:
 • Да
 • Нет
 • -
Модель:
3 725 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
3 677 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
4 398 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
3 597 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Мощность, Вт:
 • 10
 • 15
 • 23
 • 25
 • 33
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 60
 • 70
 • 75
 • 125
 • 170
 • 175
 • 700
 • 1000
 • 1200
 • 1420
 • 1650
 • 1760
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
 • 2400
 • 2500
 • 1800-2000
 • 1800-2100
 • 2000-2200
 • 2100-2300
 • 2200-2400
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
5 400 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
4 931 руб.
- +

Производитель BaByliss
Терморегулятор:
 • Да
 • Нет
 • -
Ионизация:
 • Да
 • Нет
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
3 056 руб.
- +

Производитель BaByliss
Мощность, Вт:
 • 10
 • 15
 • 23
 • 25
 • 33
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 60
 • 70
 • 75
 • 125
 • 170
 • 175
 • 700
 • 1000
 • 1200
 • 1420
 • 1650
 • 1760
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
 • 2400
 • 2500
 • 1800-2000
 • 1800-2100
 • 2000-2200
 • 2100-2300
 • 2200-2400
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Покрытие пластин:
 • Керамика
 • Керамика-турмалин
 • Нанокерамика
 • Титан-турмалин
 • Титанокерамика
 • Турмалин
 • -
Модель:
2 428 руб.
- +

Производитель BaByliss
Мощность, Вт:
 • 10
 • 15
 • 23
 • 25
 • 33
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 60
 • 70
 • 75
 • 125
 • 170
 • 175
 • 700
 • 1000
 • 1200
 • 1420
 • 1650
 • 1760
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
 • 2400
 • 2500
 • 1800-2000
 • 1800-2100
 • 2000-2200
 • 2100-2300
 • 2200-2400
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Модель:
3 393 руб.
- +

Производитель BaByliss
Мощность, Вт:
 • 10
 • 15
 • 23
 • 25
 • 33
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 60
 • 70
 • 75
 • 125
 • 170
 • 175
 • 700
 • 1000
 • 1200
 • 1420
 • 1650
 • 1760
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
 • 2400
 • 2500
 • 1800-2000
 • 1800-2100
 • 2000-2200
 • 2100-2300
 • 2200-2400
 • -
Диаметр, мм:
 • 13
 • 16
 • 19
 • 25
 • 32
 • 38
 • 13-13
 • 13-25
 • 16-32
 • 19-32
 • 18-18-18
 • 19-22-22
 • -
Модель:
3 746 руб.
- +

Производитель BaByliss
Мощность, Вт:
 • 10
 • 15
 • 23
 • 25
 • 33
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 60
 • 70
 • 75
 • 125
 • 170
 • 175
 • 700
 • 1000
 • 1200
 • 1420
 • 1650
 • 1760
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
 • 2400
 • 2500
 • 1800-2000
 • 1800-2100
 • 2000-2200
 • 2100-2300
 • 2200-2400
 • -
Модель:
BaByliss

Babyliss pro (Бэбилис)


Babyliss (Бебилис) — уникальная марка по производству профессиональных парикмахерских принадлежностей. Свою деятельность организация начала в далеком 1961 году на территории Франции.

Сейчас купить Babyliss в Париже - это не только дань моде. Популярность бренда набирает свои обороты из-за высокого качества продукции и низкой стоимости. Купить Babyliss стремится каждый профессиональный стилист и даже самый простой обыватель для использования в домашних условиях. Мастера Стилист-Профи рекомендуют купить Бебилис в интернет-магазине из-за сочетания цены и качества.

Бебилис представляет собой не только узнаваемый бренд по всему миру, но и прекрасные приборы для ухода за волосами. Широкий ассортимент продукции Babyliss pro, который открыл перед парикмахерами интернет-магазин, не оставляет равнодушным ни мужчин, ни женщин. Здесь можно найти Бебилис для локонов, для непослушных и проблемных волос. Фены-щетки, щипцы-выпрямители, бигуди, конусные плойки и другие аксессуары — лишь малая часть того, что предлагает Бебилис из своего широкого ассортимента.

Те, кто решил Babyliss купить в интернет-магазине, получили колоссальную возможность приобрести качественную продукцию, выполненную в фирменном стиле компании по самым низким ценам. Бебилис — это непревзойденные функциональные возможности приборов, подкрепленные ярким дизайном. Компания разработала парикмахерские принадлежности на самый взыскательный вкус.

Стилист-Профи всем своим покупателям предлагает купить Бебилис по привлекательной цене. Даже самые скрупулезные поиски, где купить Babyliss в Спб по более низкой стоимости, не увенчаются успехами. Ведь только мы горим желанием подарить своим клиентам качественную технику по демократичной цене. Оставляйте заявки, чтобы купить Babyliss pro в СПб.